Om mig

Mitt namn är Amir Sariaslan och jag är verksam som senior forskare vid Helsingfors universitet. Jag är därtill affilierad med såväl Karolinska Institutet som Oxfords universitet. Mitt huvudsakliga forskningsintresse fokuserar på att förstå hur vårt genetiska arv och de miljöfaktorer som vi blir exponerade för påverkar våra risker att utveckla beteenderelaterade problem och psykiatriska sjukdomar.

Jag disputerade i epidemiologi 2015 på Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet. Min doktorsavhandling undersökte huruvida socioekonomiska faktorer orsakade kriminalitet, missbruk och psykiatrisk sjuklighet i Sverige (kort svar: nej). Dessförinnan arbetade jag som forskningsassistent/utredningssociolog på Centre for Health Equity Studies och Institutet för social forskning.

Mina publikationer finns listade här och på Google Scholar. Jag är även aktiv på Twitter.