Om mig

Mitt namn är Amir Sariaslan och jag är forskare i psykiatrisk genetik vid Karolinska Institutet i professor Patrick F. Sullivans arbetsgrupp. Min forskning fokuserar på att utöka vår förståelse för vilka gener och miljöfaktorer som ökar risken för schizofreni och relaterade sjukdomar. För detta ändamål kombinerar jag epidemiologiska metoder med molekylärgenetik.

Jag har tidigare arbetat som forskare vid Oxfords universitet i professor Seena Fazels arbetsgrupp. Vår forskning var då inriktad på att förstå den ökade våldsrisken bland patienter med psykossjukdomar med hjälp av svenska registerdata och familjebaserade forskningsdesigner.

Jag disputerade i epidemiologi 2015 på Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet. Min doktorsavhandling undersökte huruvida socioekonomiska faktorer orsakade kriminalitet, missbruk och psykiatrisk sjuklighet i Sverige (kort svar: nej). Dessförinnan arbetade jag som forskningsassistent/utredningssociolog på Centre for Health Equity Studies och Institutet för social forskning.

Mina publikationer finns listade här och på Google Scholar. Jag är även aktiv på Twitter.

De åsikter som uttrycks på bloggen delas inte nödvändigtvis av min arbetsgivare.