Behavior genetics and causal inference

Month April 2019

Nya forskningsrön, v 18

>> En norsk tvillingstudie som baserades på 2767 tvillingar har undersökt de relativa bidragen av arv och miljöfaktorer för rökning och snusande. Det visade sig att ärftliga faktorer förklarade 77% av risken att röka. Delade familjemiljön bidrog inte till att… Continue Reading →

© 2020 Dr. Amir Sariaslan — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑